خلاصه اي از تاريخچه فعاليت هاي توليدي شركت شير و دام كنگاور

شركت دامپروري و كشاورزي شير و دام كنگاور ( سهامي خاص) از شركتهاي فرعي شركت مادر تخصصي كشاورزي و دامپروري فردوس پارس متعلق به بنياد مستضعفان انقلاب اسلامي مي باشد كه فعاليت توليدي خود را از سال 1383 شروع نموده است. موضوع فعاليت و محصولات توليدي شركت در حال حاضر عمدتاً در سه حوزه فعاليت و دامپروري و زراعت و ورمي كمپوست و توليد كودهاي آلي غني شده متمركز گرديده است كه ذيلاً به خلاصه اي از فعاليتهاي صورت گرفته اشاره مي گردد:

بخش دامپروری:

عمليات اجرايي احداث گاوداري از سال 1378 با درخواست مسئولين ارشد وقت استان با هدف فعاليت كشاورزي و گاوداري شيري جهت ايجاد توليد مستمر ، اشتغال دائم و گردش اقتصادي در منطقه توسط بنياد مستضعفان و با عامليت اين شركت آغاز گرديد. طرح اوليه مجموعه دامپروري در همين سال (1378) و در زميني به مساحت 27 هكتار با ظرفيت 500 رأس دام مولد آغاز گرديد و در حين اجرا در سال 1380 پيرو بازديدهاي انجام شده از كشورهاي پيشرفته در زمينه دامپروري و آشنايي با پيشرفتهاي روز دنيا ظرفيت طرح به 1500 رأس دام مولد افزايش يافت و در اواخر سال 1383 و انتقال 107 رأس دام بصورت تليسه باردار عملاً فعاليت توليدي واحد دامپروري شروع گرديد و در سال 1390 پس از تصويب طرح توسعه گاوداري و افزايش ظرفيت گله در سال 1392ظرفيت دام مولد به 1800 رأس مجدداً افزايش يافته است و ظرفيت كل گله در شرايط فعلي 3500 رأس دام مي باشد .

مجموع توليد شير روزانه درحال حاضر بالغ 100 تن شيرتوليدي روزانه (دو واحد کنگاور و ماهیدشت ) با متوسط ركورد قريب به 40 كيلو گرم به ازاء هر رأس مي باشد. سيستم پرورش در اين واحد عمدتاً بر اساس سيستم فري استال مي باشد كه در بستر آنها از ماسه بادي و كود كمپوست استفاده مي گردد و در سالنهاي با ساختار قديمي كه سيستم Open shade مي باشد از بستر كلش و باگاس نيشكر در مواقعي استفاده مي گردد. در اين مجموعه از تكنولوژيها و سازه هاي مدرن خصوصاً در بخشهاي شيردوشي و سالنهاي پرورش كه با اخذ نقطه نظرات كارشناسي انجام پذيرفته استفاده گرديده است. مجموع سرمايه گذاري صورت گرفته در بخش دامپروري بالغ بر 195 ميليارد ريال مي باشد كه تأمين آن عمدتاً از محل تسهيلات بانكي بلند مدت و همچنين منابع داخلي بنياد مستضعفان و شركت صورت پذيرفته است. اين شركت در حال حاضر بعنوان بزرگترين واحد گاوداري شيري در استان كرمانشاه نقش مهم و بسزايي در چرخش صنايع لبني داخل استان داشته و عمده شيرتوليدي صنعتي روزانه اين واحد جذب صنايع لبني داخل استان مي گردد و طي چند سال متوالي در سال هاي 88 ، 89 و 90 بعنوان گاوداري نمونه صنعتي استان معرفي گرديده است . اين شركت با توجه به نقش و رسالتي كه در اهداف مأموريتي آن جهت توليد محصول سالم و با كيفيت پيش بيني شده با تدوين آئين نامه ها و دستورالعمل هاي مرتبط رشته فعاليت و تبيين استاندارهاي درون سازماني و رعايت مقررات و استانداردهاي كشوري مربوط به اين محصول نسبت به پياده سازي و اجراي سيستم مدیریت کیفیت Iso 9001-2015 تحت سازمان گواهي دهنده tuv تا كنون اقدام نموده است و محصولات توليدي واحد دامپروري تحت اين گواهي استاندارد توليد مي گردد.

بخش زراعت:

در بخش كشاورزي كل اراضي تحت اختيار 250 هكتار است كه مشتمل بر سه واحد زراعي رستم آباد ، علي آباد و سلطان آباد مي باشد كه در سال 1378 و همزمان با شروع فعاليت پروژه دامپروري از طرف اداره منابع طبيعي و در قالب اراضي منابع ملي به منظور كشت محصولات علوفه اي به شركت واگذار گرديد با توجه به مرتعي بودن و عدم سابقه زراعي اين اراضي و وجود محدوديتهاي متعدد فيزيكو شيميايي كه در اين اراضي ديده مي شد اقدامات اساسي و زير بنائي در راستاي اصلاح و احياء آن شامل احداث كانال زهكشهاي اصلي،فرعي ، جاده بين مزارع ، تسطيح نسبي ، اضافه نمودن مقادير قالب توجه كود دامي و خاك نباتي و... تا كنون صورت گرفته است و نتيجه اين اقدامات باعث افزايش حاصلخيزي اين اراضي و افزايش عملكرد محصولات مختلف زراعي آنها گرديده است و پس از طي دو مرحله در سالهاي 1388 و 1392 با اجراي سيستم آبياري تحت فشار ( كلاسيك ثابت) تمامي اراضي شركت تحت سيستم آبياري باراني كلاسيك ثابت قرار گرفته اند كه كليه سرمايه گذاري صورت گرفته جهت تجهيزاين اراضي به سيستم آبياري باراني از محل اعتبارات بلاعوض منابع دولتي ، تسهيلات بانكي ، بانك كشاورزي بوده است. عمده محصولات زراعي شركت شامل محصولات غله اي گندم ،جو ومحصولات غله اي يونجه وذرت علوفه اي مي باشد كه عمدتاً به مصرف واحد دامپروري مي رسد و تا حدود 20% از نيازهاي واحد دامپروري را تأمين مي نمايد و در كنار اين محصولات ساير محصولات زراعي كلزا و چغندر قند نيز در اين اراضي كشت مي گردد و منابع آبي مورد نياز اين اراضي از محل 7 حلقه چاه عميق تأمين مي گردد. اشتغالزايي مستقيم شركت در بخشهاي مختلف زراعت و دامپروري و بخش توليد كود ورمي كمپوست و كودهاي آلي قريب به 130 نفر بوده كه بصورت قرارداد مستقيم در قالب گروه هاي پيمانكاري در داخل شركت فعاليت دارند و بصورت غير مستقيم در قالب تأمين كنندگان علوفه و گروههاي حمايتي در زنجيره هاي پيشين و پسين فعاليت هاي كشاورزي و دامپروري قريب به 1000 نفر با اين شركت همكاري مي نمايند.

بخش تولید ورمی کمپوست و كودهاي آلي غني شده:

با توجه به مقادیر معتنابهی کود دامی که روزانه در گاوداری تولید می گردد ضروری بود که به نوعی جهت مدیریت این پسماند برنامه ریزی شود لازم ذکر است که کود دامی تولیدی گاوداری ها معمولاً در محلی دپو شده و پس از گذشت حدود یکسال اصطلاحاً پوسیده می گردد و پس از آن به مصرف امور زراعی رسیده و یا متأسفانه در بسیاری از موارد سوزانده می شود در طول دوران دپو کردن نیز گازهای متصاعد شده از آن آلوده کننده هوا بوده و گاز گلخانه ای محسوب می شود و مایعاتی که در اثر بارش نزولات جوی از آن جاری می گردد آلوده کننده سفره های آب زیر زمینی خواهد بود در شرکت شیر و دام کنگاور به دو روش این تهدید زیست محیطی به یک فرصت تبدیل شده است در حال حاضر کل کود تولیدی روزانه جمع آوری شده و توسط سیستم کود خشک کن (Separator) آبگیری می شود و سپس کود خشک شده در محلی بصورت ردیفی دپو گردیده و با برنامه ای منظم هوادهی شده و رطوبت و دمای آن کنترل می گردد طی این فرآیند پس از گذشت 5/1 ماه کودها به کمپوست تبدیل گردیده و بخشی از کمپوست بدست آمده به سایتی 5/0 هکتاری کهدر داخل محوطه گاوداری احداث شده است با اضافه نمودن نوعی خاص از کرم خاکی بنام «آیزینافئوتیدا»طی یک دوره 4-5/2 ماهه تبدیل به ورمی کمپوست می شود که این نوع کود اُرگانیک از جمله بهترین کودهای کشاورزی در تمام دنیا محسوب می شود. ظرفیت تولید این سایت یک هزار تن ورمی کمپوست مرغوب در سال می باشد كه هم اكنون اين ميزان توليد در سطح شركت صورت مي پذيرد و محصول ورمي كمپوست توليدي بنابر اعلام نياز مصرف كنندگان بخصوص در مزارع سبزي و صيفي و باغات با اقبال خوبي همراه بوده است. قسمتی از کمپوست کود دامی تولید شده در شرکت با همکاری متخصصین تغذیه گیاه و خاکشناسی فرموله شده و پس از افزودن ریز مغذی ها در کارخانه تبدیل به گرانول می گردد که این کود در چندین فرمول مختلف و با بسته بندی در کیسه های 25 کیلو گرمی و با برند تجاری خاک پرور برای مصارف زراعی، باغی، گلخانه ای، یا استفاده در پارکها و فضای سبز پیش بینی گردیده است که پس از راه اندازی خط اصلی این واحد در ماههاي پاياني سال جاري مجموع تولید روزانه آن به حدود 5000 تن خواهد رسید و اين شركت آمادگي توليد و سفارش محصول با ساخت هرگونه آناليز توليدي توسط مشتريان را دارا مي باشد.

پروژه ماهيدشت:

-از جمله طرحهاي در دست اقدام اين شركت كه طي سال جاري ( فروردين ماه) و پس از انجام مطالعات كامل در زمينه ايجاد گاوداري صنعتي بزرگ در سطح استان و عمليات اجرايي آن آغاز گرديده است ، پروژه احداث گاوداري 3000 رأس مولد ماهيدشت مي باشد كه پس از پيگيريهاي فراوان و با حمايت كليه مسئولين محترم دست اندركار استان( سازمان جهاد كشاورزي ، بانك كشاورزي ، فرمانداري و ...) از انتخاب زمين گرفته تا ساير مراحل تشكيل و تكميل پرونده و تصويب اعتبارات آن از محل صندوق توسعه ملي ( سال 1393) و عقد قرارداد تسهيلات طرح مذكور با عامليت بانك كشاورزي وارد فاز اجرايي گرديده است. -پيش بيني مراحل اجرايي طرح به صورت سه ساله و طي سه فاز خواهد بود كه در هر فاز با تأمين 1000 رأس تليسه از نوع نژاد هلشتاين كه از محل گاوداريهاي بزرگ بنياد از سطح كشور خواهد بود ، به بهره برداري خواهد رسيدو در نیمه دوم سال 1399انشاء ا... شاهد افتتاح كامل پروژه با حداكثر ظرفيت اسمي به ميزان 3000 رأس مولد و 6000 كل گله خواهيم بود. -اشتغالزايي مستقيم پروژه 150 نفر مي باشد و به صورت غير مستقيم در زنجيره هاي پسين و پيشين اين صنعت قريب به 1500 نفر در قالب تأمين كنندگان وخريداران ، كشاورزان و ساير تامين كنندگان نهاده هاي دامي و كارخانجات و .. با آن همكاري خواهند نمود. -از ديگر مزاياي اجرايي طرح علاوه بر اشتغالزايي مستقيم و غير مستقيم كمك به رفع و كاهش محروميت منطقه اي ، توسعه صنايع لبني با افزايش مواد اوليه ( شير صنعتي) مورد نياز ، توسعه صنعت بخش دامپروري و توانمند سازي بيشتر آنها و افزايش توانمندي دانش فني و كليه بهره برداران شاغل اين صنعت ، ايجاد الگوي كشت مناسب متناسب با نيازهاي علوفه اي و غله اي منطقه ، كمك به توسعه پايدار منطقه ،كمك به افزايش توليد شير ممتاز و با كيفيت استان و همچنين كمك در جهت تأمين تليسه و گوساله هاي پرواري مورد نياز صنايع استان.

صادارات شرکت :

پیرو سیاست های ابلاغی بنیاد مستضعفان در خصوص انجام صادرات توسط شرکتهای زیر مجموعه ،این شرکت در سنوات 96 و 97 طی دو مرحله صادرات دام به کشور افغانستان ، تعداد 32 رأس گاو شیری آبستن هلشتاین و تعداد60 رأس تلیسه باردار هلشتاین صادر نموده است.