اهم اقدامات انجام شده توسط هيئت مديره:

  • تولید مقدار 23،205 و فروش 22،517 تن شیر بهداشتی درجه یک و فروش 905  راس گوساله نر (120  راس گوساله نر قطع شیر شده و 785  رأس گوساله نر شیر خوار) و 129  راس انواع تلیسه از طریق برگزاری مزایده عمومی .
  • تولید مقدار 6،275  تن ذرت علوفه ای ،816 تن یونجه خشک ،25  تن جو ،219 تن گندم و 85  تن کلش و 267 تن چغندر که مجموع توليدات محصولات  در  نسبت به سال 95 افزایش يافته است.
  • استمرار برنامه آموزشی کارکنان در تمام رده­ها در داخل و خارج از شرکت به منظور افزایش توانمندی آنان .
  • تشکیل چندین نوبت کمیته فنی با کارشناسان خبره هلدینگ دامپروری در محل شرکت که نتیجه تعامل و همفکری مدیریت شرکت با کارشناسان مزبور بحث کاهش حذف دام مولد و غیر مولد ماده و افزايش توليد شير روزانه ( حدود 5 تن نسبت به سال قبل) مي باشد.
  • اتمام و اصلاح ابنیه سیستم تصیفه خانه فاضلاب و بهره برداري از دستگاههاي تصفيه خانه  شامل دستگاههاي هوازي و غير هوازي و تلاش در جهت خروج از آلايندگي و كاهش مصرف آب دامداري و استفاده از بخشي از پساب در زمينهاي زراعي .
  • بهسازي و اصلاح بخشي از سالنهاي قديمي پرورش گاو شيري با تغيير آن به فري استال جهت افزايش راحتي دام و افزايش توليد و كاهش هزينه هاي بستر.
  • اصلاح و توسعه سالنهاي هانگار با استفاده از بتن ريزي فضاي طرفين به منظور ذخيره علوفه ي بيشتر و كاهش ضايعات ناشي از آن .
  • اصلاح ساختار نيروي انساني با تعديل نيرو و تغيير وضعيت پرسنل برخي از گروه هاي پيمانكاري به روز مزد به منظور افزايش انگيزه و رضايت شغلي و ...
  • برنامه ریزی و حرکت در جهت اصلاح ساختار مالی شرکت از طریق پرداخت بخشی از تعهدات مالی شعبه کنگاور و جلوگیری از روند افزایشی هزینه های مالی .
  • پیرو مجمع فوق العاده مورخ 25/10/1396 موارد مطروحه بررسی و اقداماتی در خصوص رفع تکالیف به شرح صفحه بعد صورت گرفته است :

1-10- طرح مطالعاتی تولید گرانوله طی نامه شماره 1165/1/110 پس از تصویب در هیئت مدیره به هلدینگ تخصصی ارسال و پروانه بهره برداری به شماره 158172200 به ظرفیت 6.000 تن سالانه در تاریخ 18/11/96 از وزارت جهاد کشاورزی اخذ گردیده است.

2-10- گزارش جدول مصرف سموم و سایر مواد مصرفی در کشت های پاییزه 95-96 با دلایل انحراف طی نامه شماره 1164/1/110 به هلدینگ تخصصی ارسال شده است .

3-10- طرح افزایش بهره وری و استفاده بهینه از امکانات و ظرفیت های تولیدی واحد کنگاور به هلدینگ تخصصی ارسال گردیده است.

4-10-در خصوص تسریع در بهره برداری از واحد ماهیدشت به استحضار می رساند تا تاریخ تهیه این گزارش کل پروژه 32 % ( فاز یک 95%) پیشرفت فیزیکی داشته و تعداد 300 راس دام برابر برنامه به واحد ماهیدشت منتقل شده است.