استراتژی ها 

  • آموزش پرسنل و کارکنان جهت بهبود تولید و متعاقب آن افزایش بهره وری و افزایش رفاه کارکنان 
  • کنترل هزینه ها و کاهش ضایعات 
  • افزایش رکورد تولید شیر و راندمان محصولات 
  • بهینه سازی تکنولوژی ساختمان و تاسیسات واحد کنگاور 
  • اصلاح ساختار بازرگانی شرکت 
  • اصلاح ساختار منابع انسانی شرکت 
  • امکان سنجی و سپس احداث واحد گاوداری اربیل عراق